Energie Industriepark Kleefse Waard

werken bij IPKW

Industriepark Kleefse Waard (IPKW) is een 90 hectare grote werklocatie die duurzame energie-gerelateerde bedrijven huisvest, faciliteert en met elkaar verbindt. Samen met de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven wordt gewerkt aan de cleantech campus van de toekomst.

circulaire economie

Als voormalig terrein van de AKU (Algemene Kunstzijde Unie) en later AkzoNobel zit duurzaamheid in onze vezels. Dit wordt op verschillende manieren uitgedragen: het zit in de thematiek van de partijen die zich hier vestigen (de huurders) en in hoe de plek zelf wordt ingericht (de bebouwde omgeving en de programmering). Op het gebied van energie, afval, gebouwen, mobiliteit en mensen geeft IPKW invulling aan de circulaire economie. Het is onze ambitie om in 2025 het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland te zijn.

succesverhalen

op IPKW

  • De Gouden Piramide prijs

    IPKW heeft in 2015 de Gouden Piramide gewonnen: voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, infrastructuur en ruimtelijke ordering. Juryrapport: “De opdrachtgever heeft een bestaand bedrijventerrein getransformeerd tot een vitale gemeenschap van bedrijven die bijdragen aan een duurzame wereld,” aldus de jury. “Het project beperkt zich dan ook niet tot ruimtelijke ingrepen; het omvat tevens diverse collectieve voorzieningen en activiteiten. Het terrein is opnieuw ingericht en bij de renovatie van de gebouwen was er veel aandacht voor hun cultuurhistorische waarde.”

  • Henk Kamp voormalig minister

    “De campusformule is een succesformule. IPKW is een bijzonder mooie, moderne en inspirerende werkomgeving waar je goede mensen een goede werkplek kunt bieden. Hier worden ambities echt waargemaakt.”

IPKW richt zich specifiek op bedrijven in de Energie- en Milieutechnologie (EMT), ook wel cleantech genoemd. Onze huurders ontwikkelen en innoveren voor een schonere toekomst, in een omgeving die zowel vanuit bedrijfseconomisch perspectief als vanuit sociaal ondernemerschap interessant is. Daarbij bieden we volop kansen voor de ontwikkeling van energy startups en werken we samen met het onderwijs en de overheid.

Met een breed scala aan faciliteiten, wordt op IPKW een bruisende cleantech community aangemoedigd en gefaciliteerd. Van restaurant De Waard en de eigen Technische Dienst tot gratis bootcamp en een elektrische deelauto voor IPKW’ers: ontmoeting en kennisdeling staan centraal. Bovendien worden er op het park met grote regelmaat evenementen, bijeenkomsten en productlanceringen georganiseerd. Zo werken we met elkaar op een bijzondere plek, die barst van de historie, aan de energiecampus van de toekomst.

samenwerken op IPKW