maak kennis met Connectr

Connectr

''Voor een succesvolle energietransitie moeten we leren, innoveren en samenwerken. De afgelopen jaren is er steeds meer ingezet op samenwerking in de regio, wat leidt tot innovatiekracht, eensgezindheid en een verwevenheid van activiteiten. De kracht ligt in het uitvoerende niveau: nieuwe ideeën worden vanuit Connectr direct getest en in de praktijk gebracht, en kunnen van daaruit groeien.''

ontdek Connectr

 • wat is Connectr?

  Gelderland heeft een sterk energy cluster. Door te zorgen voor dynamiek en groei van dit cluster, draagt Connectr bij aan de energietransitie, de regionale economie en de human capital agenda. De kracht ligt in het uitvoerende niveau: nieuwe ideeën worden vanuit Connectr direct getest en in de praktijk gebracht, en kunnen van daaruit groeien.

  Connectr bestaat uit een Innovatieprogramma, Innovatielab en Shared Facilities. Te midden van deze onderdelen zorgt de Kernorganisatie voor verbinding, versterking en versnelling.

  Daarnaast heeft de Kernorganisatie toegang tot regionale, nationale en internationale financiering. Hierdoor kunnen partners van Connectr vaker en sneller specifieke projecten uitvoeren en daarmee groei en impact realiseren. En hierdoor kunnen we sneller inspelen op kansen en ontwikkelingen.

  Meer lezen over Connectr? Klik hier!

   

 • “voor een succesvolle energietransitie moeten we leren, innoveren en samenwerken!” Kevin Rijke - Bestuurslid Connectr
 • “ik denk dat Connectr een van de technische harten van Europa wordt als het gaat om de energietransitie!” Jerom Janssen - CEO HyMatters

ons doel

IPKW is een van de initiatiefnemers achter Connectr. Connectr draagt bij aan de dynamiek en groei van de Gelderse Energy Cluster. Help jij mee onze doelen te realiseren?

 • 2020

  Connectr is in het leven geroepen als katalysator voor de energietransitie. 2021 gaat feestelijk afgesloten worden met de opening van het Innovatielab en de Shared Facilities!

 • 2030

  Connectr levert waardevolle bijdrage aan de Europese Green Deal en het klimaatakkoord van Parijs! Onder het innovatieprogramma Energy wordt een groeiend aantal projecten uitgevoerd.

 • 2050

  Connectr is uitgegroeid tot de Europese hoofdstad voor New Energy! Een cluster voor innovatie, ontwikkeling en productie van duurzame energiesystemen.

focus is key!

onze sleuteltechnologieen

 • elektrische energietechniek De opwekking, transport en distributie van elektrische energie
  Elektrische energietechniek houdt zich specifiek bezig met de opwekking, het transport en de distributie van elektrische energie. We zorgen dat het elektriciteitsnet in de toekomst zijn sleutelrol in de verduurzaming kan waarmaken door het vergroten van de inpasbaarheid van duurzame opwekkers en nieuwe gebruikers, het verhogen van de regelbaarheid en robuustheid, en het aanbrengen van sectorkoppelingen.
 • elektrochemische energieopslag Opslag van elektrische energie in chemische energie
  Opslag van elektrische energie in chemische energie is relevant zodat dit op een later moment en/of andere locatie weer om te zetten in elektrische energie. Wat doen we er dan mee? We stemmen vraag en aanbod van elektrische energie bij variabele productie op elkaar af. Daarnaast dragen we zorg voor netbalancering en leveringszekerheid.
 • duurzame aandrijfsystemen Stationaire en mobiele aandrijvingen met nul of zeer lage emissies
  We zorgen ervoor dat innovatieve aandrijftechnieken op basis van duurzame brandstoffen, eventueel gecombineerd met elektrische aandrijfcomponenten, oplossingen bieden voor de energietransitie.