Veilig en vertrouwd Privacy statement

algemeen

Werken op het IPKW is een samenwerkingsverband tussen het IPKW en Kracht Recruitment B.V. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je persoonsgegevens om je zo goed mogelijk te informeren en onze procedures zo zorgvuldig en soepel mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij jouw gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. Werken op het IPKW, het IPKW en Kracht Recruitment zullen jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend, met jouw toestemming, aan derden ter beschikking stellen wanneer zij betrokken zijn bij jouw sollicitatieprocedures. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Lees op deze pagina meer over onze privacy policy.

IPKW en Kracht Recruitment hebben de privacy en veiligheid van onze websitebezoekers, kandidaten, opdrachtgevers en werknemers hoog in het vaandel staan. Om die reden hebben wij dit privacy statement opgesteld met als doel om je te informeren over de manier waarop we jouw persoonsgegevens, die je via onze website verstrekt, gebruiken. Dit doen wij conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alle privacygevoelige informatie die je aan ons verstrekt valt onder dit privacy statement.

cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om zo goed en gebruiksvriendelijk mogelijk te functioneren voor jou als bezoeker. Cookies zijn kleine bestandjes die door de webbrowser op je computer worden geplaatst. Deze website gebruikt die informatie om te onthouden op welke wijze je onze website gebruikt zodat we in staat zijn om jouw gebruiksvoorkeuren te handhaven. Ook gebruiken we cookies om analyses te maken aangaande de website-activiteiten, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden. Dankzij deze cookies zijn we in staat om onze dienstverlening aan te passen en te verbeteren, bijvoorbeeld door jou de meest relevante vacatures te laten zien. Wil je meer weten over welke cookies deze website op jouw computer plaatst? Lees dan hier meer over ons cookiebeleid.

links naar andere websites

Deze website kan links naar relevante externe websites bevatten. Wanneer je op een dergelijke link klikt dien je te beseffen dat je deze website verlaat en dat de website die je betreedt niet onder onze zeggenschap of controle valt. Daarmee kunnen het IPKW en Kracht Recruitment niet garanderen dat de informatie die je achterlaat op die websites op juiste wijze behandeld/gebruikt of bewaard worden. Deze websites vallen daarom logischerwijs niet onder onze privacy policy. We adviseren je om aandachtig het privacy statement van zo’n website door te lezen alvorens je overgaat tot het achterlaten van persoonsgegevens of andere privacy gevoelige informatie.

gebruik persoonsgegevens

Deze website verwerkt jouw persoonsgegevens vanaf het moment dat je deze bij ons achterlaat. Dit kan telefonisch, schriftelijk, mondeling, per e-mail of bij het invullen van formulieren op de website.

waarvoor worden jouw persoonsgegevens gebruikt?

 • Het bij elkaar brengen van arbeisdgerelateerd vraag en aanbod op het Industriepark Kleefse Waard;
 • Het begeleiden van actieve of toekomstige carrières;
 • Het voeren van een correcte administratie en de uitvoering van arbeids- en bemiddelingsovereenkomsten;
 • Jou te informeren over onze dienstverlening via e-mail, telefoon of post;
 • Je op de hoogte te houden van marketingactiviteiten, nieuwsbrieven en evenementen;
 • Het actueel houden en de doorontwikkeling van onze systemen;
 • Kwaliteitsdoeleinden en certificeringen;
 • Wetten en regels ten aanzien van arbeid na te leven.

welke persoonsgegevens verzamelen we?

Wij verzamelen jouw gegevens wanneer je deze achterlaat op onze website middels een van onze inschrijf-, sollicitatie- of contactformulieren, reageert op een vacature of je op andere wijze aanmeldt om gebruik te maken van deze dienstverlening. Daarnaast kunnen het IPKW en Kracht Recruitment gegevens van je verzamelen wanneer je deze geplaatst hebt op publieke media, bijvoorbeeld op jobboards en cv-databases waaruit blijkt dat je geïnteresseerd bent in arbeidgerelateerde dienstverlening. In dit geval kunnen wij je benaderen om te vragen of je interesse hebt om gebruik te maken van onze dienstverlening of in een van de vacatures die uitstaan op dit platform. Heb je geen interesse dan registreren we de gegevens die benodigd zijn om die behoefte na te leven. Wanneer je besluit om je in te schrijven dan is deze privacy policy daarop van toepassing en zullen wij je opnemen in onze systemen. Lees hieronder verder welke gegevens we wanneer verzamelen.

wanneer je je bij ons inschrijft

 • Je NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats);
 • Je CV (curriculum vitae);
 • Indien je hierover beschikt: je LinkedIn-profiel;
 • Je telefoonnummer en e-mailadres;
 • Gegevens over opleidingen, cursussen en trainingen die je bij ons of die je zelf gedaan hebt;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof.

bij een bemiddeling

 • BSN-nummer;
 • Een kopie van je identiteitsbewijs;
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan personeels-, salaris- en verzuimregistratie.
 • Overige informatie benodigd is voor marketing/fiscale/juridische of commerciële doeleinden.

Vanuit dit samenwerkingsverband tussen het IPKW en Kracht Recruitment kan Kracht Recruitment je persoonsgegevens verstrekken aan haar opdrachtgevers, onderaannemers die namens Kracht diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Dit geldt alleen voor bemiddelingsprocedures die onder dit platform vallen. In alle gevallen waarin Kracht wettelijk wordt verplicht om gegevens af te staan, bijvoorbeeld bij een gerechtelijk vonnis of bevel, zullen wij dit naleven. De verstrekking van de persoonsgegevens door Kracht Recruitment gebeurd op basis van gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met doelen zoals genoemd bij ‘waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens’. Kracht Recruitment neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens adequaat behandeld en beschermd worden. Kracht bewaart jouw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk geacht wordt voor de doelen van Kracht alsmede ter uitvoering van een overeenkomst. Je gegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig geacht.

jouw rechten

Wij vinden het belangrijk dat je jouw, door ons verzamelde, persoonsgegevens in kunt zien en gebruik kunt maken van je rechten met betrekking tot de verwerking daarvan. Deze rechten zijn onder andere: data-portabiliteit, vergetelheid, recht op inzage, rectificatie, beperking en bezwaar. Als je gebruik wil maken van je rechten kun je contact opnemen met ons op onderstaande wijze. Je kunt op elk moment contact opnemen via sanne@vanuitkracht.nl met vragen of opmerking ten aanzien van dit privacy statement of over jouw door Kracht verzamelde data en persoonsgegevens. Wij proberen je verzoek dan zo snel mogelijk te behandelen en geven uiterlijk binnen een maand reactie.

beveiliging en datalekken

Het IPKW en Kracht doen er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal en adequaat te beveiligen tegen elke vorm van onrechtmatig gebruik. Dit gebeurd door middel van fysieke, organisatorische, administratieve en technische maatregelen. Dit geldt ook voor onderaannemers van Kracht die betrokken zijn bij gegevensbewerking. Wanneer er sprake is van een vermoedelijk datalek dan verzoeken we je om dit direct aan ons te melden via werken@vanuitkracht.nl

Kracht Recruitment behoudt zich het recht om dit privacy statement ten alle tijden aan te passen. Op onze website, in het specifiek op deze pagina, tref je de meest actuele versie van ons privacy statement. Daarnaast besteden we bij Kracht Recruitment de grootst mogelijke zorg aan het samenstellen en actueel houden van onze website. Desondanks kan het zo zijn dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de verzameling, het gebruik en de bescherming van je persoonsgegevens dan kun je schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via werken@vanuitkracht.nl. Op alle bepalingen uit dit privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing.