disclaimer

Wanneer je je als gebruiker toegang verschaft tot deze website en besluit om deze website en haar functionaliteiten te gebruiken dan betekent dit dat jij als gebruiker kennis hebt genomen van onderstaande voorwaarden, deze begrijpt, daarmee instemt en daaraan gebonden bent.

informatie op deze website

Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. het IPKW en Kracht Recruitment wijzen iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

functioneren van deze website

Wij garanderen niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Het IPKW en Kracht Recruitment zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, vacatures en diensten.

verwijzingen en links

Verwijzingen naar of hyperlinks naar derden dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Het IPKW en Kracht Recruitment aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

virussen

Het IPKW en Kracht Recruitment garanderen niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.