Bouw Treetek

werken bij Treetek

Treetek wil bijdragen aan een vernieuwde en schone bouwcultuur in Nederland. Dat doen we door te bouwen met hout en door het volledige proces op ons te nemen: Treetek ontwerpt, engineert, fabriceert en monteert.

Dankzij dit integrale bouwproces en verregaande digitalisering, zijn we in staat ontwerpvrijheid te combineren met efficiëntie en kostenbeheersing. Dat geldt voor alle soorten gebouwen: van zorglocatie tot woning en van school tot kantoor.

werkwijze

Dankzij ons voorbereidingsproces is de bouwplaats geen plek meer voor fabricage, maar alleen nog voor montage. Bij elke stap in het proces wordt de architect, projectontwikkelaar en/of aannemer nauw betrokken.

het Treetek-proces

Design. We inventariseren de wensen en eisen van de opdrachtgever en komen samen tot een functioneel, technisch en architectonisch ontwerp.

Engineering. In samenwerking met de architect maken we de vertaling naar een integraal model in BIM.

Fabricage. Door software aangestuurde productie en realisatie van de verschillende onderdelen.

Montage. Op de bouwplaats wordt het gebouw gemonteerd. Desgewenst zorgen we daarna voor gebouwbeheer en na de levensfase van het gebouw voor demontage en recycling.

herkomst en regeneratie van het hout

Het hout dat Treetek gebruikt is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen in onder andere Scandinavië, Oostenrijk en Duitsland. We werken alleen met leveranciers die voldoen aan de strengste eisen op het gebied van duurzaamheid. Door selectief en gericht te kappen, ontstaat ruimte voor andere bomen om te groeien en neemt de biodiversiteit toe. Over het hele proces bezien wordt er meer CO2 opgeslagen dan uitgestoten.