Energie Veolia

werken bij Veolia

Veolia draagt bij aan de toegankelijkheid, het behoud, hergebruik en vernieuwing van middelen en grondstoffen. Ook zet Veolia zich in voor vermindering van de koolstofdioxide-uitstoot, bescherming van het milieu en het opbouwen van de circulaire economie.

Veolia levert aan hun klanten duurzame oplossingen met betrekking tot energie, water en secundaire grondstoffen, zoals het bedenken van oplossingen voor het creëren van nieuwe alternatieve grond-/brandstoffen. Tevens ontwikkelt Veolia oplossingen om grond-/brandstoffen te behouden en te optimaliseren. Denk hierbij aan de transformatie van vervuild water naar duurzame thermische energie, of de omzetting van koffiedik in een brandstofbron met als doel het leveren van nutsdiensten, en het upcyclen van plastic tot hoogwaardige nieuwe grondstoffen die passen binnen de circulaire economie. Veolia biedt operationele oplossingen die minder natuurlijke grondstoffen verbruiken en die economisch gezien efficiënter zijn.

onze kernwaarden

Bij Veolia vinden wij het belangrijk dat we op een bepaalde manier met elkaar omgaan. Daarom hebben wij “waarden” die voor iedereen van toepassing zijn. Een waarde geeft aan wat men wenselijk vindt. Waarden geven aan waar we in geloven, wat ons verbindt en wie we willen zijn. De waarden van Veolia zijn:

Verantwoordelijkheid

Jij neemt de verantwoordelijkheid om jouw competenties te ontwikkelen. Wij doen wat we zeggen. Jouw welzijn en veiligheid is voor ons een hoge prioriteit. Je neemt de verantwoordelijkheid om je werk zo veilig en nauwkeurig mogelijk uit te voeren en hier zo helder mogelijk over te communiceren en rapporteren.

Solidariteit

Wij zijn een grote familie van resourcers. Wij voelen ons met elkaar betrokken, passen op elkaar en steunen elkaar. Wij zijn een team van 169.000 mensen. We vieren onze overwinningen samen en zijn vastbesloten om samen het verschil te maken op de wereld, voor het milieu. Wij maken daarvoor maximaal gebruik van elkaars talenten en kennis.

Respect

Wij hebben respect voor elkaar, voor verschillende culturen en geloven binnen onze diverse organisatie. Daarnaast respecteren wij onze omgeving en het milieu.

Klantgerichtheid

Jij werkt samen met onze klanten aan technische, economische, ecologische en maatschappelijke oplossingen. Onze klant staat centraal. Heeft de klant een probleem met zijn afval? We gaan samen op zoek naar een oplossing.

Innovatie

Onderzoek en innovatie staan centraal binnen Veolia. Wij creëren duurzame oplossingen voor morgen, in dienst van onze klanten, het milieu en de samenleving. Of het nou gaat om een bio massa centrale, de hubgrade of nieuwe toepassingen van PP granulaat. Zo heb jij de leukste opdrachten om aan te werken.

onze cultuur
 • Jouw ontwikkeling

  Jij krijgt alle mogelijkheden om mee te groeien en jezelf te blijven ontwikkelen tot de specialist. Dit doen we door middel van opleidingen en cursussen binnen onze verschillende disciplines.

  1
 • Een grote familie

  Ondanks de grootte van onze organisatie hebben alle 650 een stem. Twee keer per jaar komen we samen en bespreken wede actuele onderwerpen binnen onze organisatie en jouw vestiging.

  2
 • Onze betrokkenheid

  We zijn geïnteresseerd in jouw ideeën over veiligheid, de toekomst van Veolia en jouw rol. Met een hapje en een drankje delen we informatie en zorgen we ervoor dat iedereen betrokken is bij de organisatie.

  3
 • Bijdragen aan duurzaamheid

  Werk met je hoofd en handen samen met collega's aan concrete doelen. Samen lopen we voorop met produceren en diensten die echt bijdragen aan een duurzamere wereld!

  4

onze missie

We kijken niet naar de wereld zoals deze nu is, maar naar zoals het zou moeten zijn. Onze innovatieve cultuur is onze drijfveer als organisatie. Dat is waarom wij van nature in alle delen van ons bedrijf, onze medewerkers motiveren om innovatief te zijn, om groots te denken en om nieuwe mogelijkheden en innovaties te ontwikkelen. Dat zie je terug in de variëteit aan projecten die wij voor onze klanten waarmaken.

Onze missie is om ervoor te zorgen dat bronnen niet uitgeput raken door schaarse hulpbronnen te beheren en nieuwe bronnen te creëren. Wij zetten ons in voor vermindering van de koolstofdioxide-uitstoot, bescherming van het milieu en het opbouwen van de circulaire economie.

Dit doen wij door oplossingen voor te stellen waar andere problemen zien, door samen vooruit te gaan. Met elkaar en met onze klanten. En door optimistisch te blijven.

Bij Veolia werken wereldwijd 169.000 mensen die bezig zijn om de energietransitie en circulaire economie te bewegen. Wij zoeken dagelijks naar nieuwe oplossingen en mogelijkheden om dat te doen. Dat stimuleert onze behoefte aan innovatie.

join us!

jouw toekomstige collega's

 • René Hazebroek Regiomanager Zuid

  Ik ben werkzaam bij Veolia Gebouwenbeheer en stuur het team aan in de Regio Zuid. Als Regiomanager ben je operationeel en financieel verantwoordelijk voor de contracten binnen de Regio. De uitdaging zit in de kwalitatieve balans zoeken in de teams die afgestemd moeten zijn op de behoefte en de afspraken met onze klanten, die uiteindelijk een bevredigend resultaat moeten opleveren.

 • Sebastiaan Kruisbergen Consultant Gebouwenbeheer

  Als consultant bij Veolia Gebouwenbeheer houd ik mij bezig met de vraag naar duurzame oplossingen. Ik probeer mijn steentje bij te dragen aan de betere wereld van morgen door vastgoedeigenaren en beheerders te ondersteunen en adviseren bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving in Nederland. Hiermee draag ik bij aan het verminderen van het energieverbruik, het beperken van de CO2 uitstoot en het gebruik van grondstoffen.

 • Manshi Low Project Developer

  Ik zet ideeën om in echte projecten om ons bedrijf te laten bloeien. Bijvoorbeeld een nieuwe energie of afval fabriek te bouwen of een nieuwe samenwerking op het gebied van circulaire economie. Mijn werk is nooit saai en ik leer elke dag van mijn collega's. Wij kunnen niet alleen bijdragen aan de circulaire economie door grondstoffen en ecosystemen. Wij kunnen met Veolia ook met het delen van kennis en technologie aan de gemeenschap bijdragen.

ontdek Veolia